Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč
MegaShopy  »  Ostatní

Tablety 6v1 multifunkční pro celosezónní údržbu vody, 1,6 kg

Toto zboží si právě prohlíží 6 zákazníků
Tablety 6v1 multifunkční pro celosezónní údržbu vody, 1,6 kg

Tablety 6v1 multifunkční pro celosezónní údržbu vody, 1,6 kg

Laguna
Značka: Laguna
Kód produktu: BLH.676263
EAN: 8595039308897
539 Kč
399 Kč včetně DPH
-26%
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 19 bodů na další nákup.
» Více informací

Parametry - Tablety 6v1 multifunkční pro celosezónní údržbu vody, 1,6 kg

Značka Laguna

Popis - Tablety 6v1 multifunkční pro celosezónní údržbu vody, 1,6 kg

Moderní víceúčelový přípravek (tableta 200 g) pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů.

Moderní víceúčelový přípravek (tableta 200 g) pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. LAGUNA TABLETY 6 v 1 je moderní víceúčelový přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Likviduje bakterie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňuje vyvločkování nečistot, stabilizuje aktivní chlor, tvrdost vody, projasňuje (zlepšuje efektivitu filtrace).

Použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8–7,6, proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Laguna chlor šok nebo Laguna modrý šíp. Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém fi ltračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3–0,8 mg/l a pH 6,8–7,6. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů.

Dávkování: Dle teploty vody přidávejte každých 6–8  dnů 1–2 tablety (200–400 g) na 30 m³ (30 000 litrů) vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Nebezpečí:

EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H272Může zesílit požár; oxidant.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H318Způsobuje vážné poškození očí.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P353PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?

Další podobné produkty

 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.