Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč

Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 900 g

Toto zboží si právě prohlíží 7 zákazníků
Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 900 g

Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 900 g

Kód produktu: BLH.512653
EAN: 8594024090922
219 Kč
215 Kč včetně DPH
-2%
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 10 bodů na další nákup.
» Více informací

Popis - Stachema Eprosin T-30 epoxidový tmel na opravy karoserií + tvrdidlo, 900 g

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod.

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba:8,5 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm

Tužení:Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7.

Příprava povrchu:Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsněný. Teplota podkladu by měla dosahovat 15–25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

Varování:

EUH205Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H315Dráždí kůži.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.