Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč

Polykar Vlákno dvousložkový tmel pro kov a sklolaminát, 150 g

Toto zboží si právě prohlíží 15 zákazníků
Polykar Vlákno dvousložkový tmel pro kov a sklolaminát, 150 g

Polykar Vlákno dvousložkový tmel pro kov a sklolaminát, 150 g

Kód produktu: BLH.512340
EAN: 8594007010640
119 Kč
115 Kč včetně DPH
-3%
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 5 bodů na další nákup.
» Více informací

Popis - Polykar Vlákno dvousložkový tmel pro kov a sklolaminát, 150 g

Tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm), umožňující vytvořit velmi pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle potřeby brousit.

Tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm), umožňující vytvořit velmi pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle potřeby brousit. Určený pro tmelení zvlášť velkého rozsahu popřípadě pro přemostění slabých nebo prorezavělých míst a děr, vhodný především pro kovové povrchy nebo sklolaminát. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozní ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy. Nanáší se stěrkou.

Tužení:Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla – doporučený poměr pro teplotu 23 °C.

Dobra zpracovatelnosti:Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 5 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Poměr tužení: Nejméně 100:1 – prodlouží dobu zpracovatelnosti. Nejvíce 100:3 – zkrátí dobu zpracovatelnosti.

Broušení:Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 25-35 minut. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku a brusný papír P80-120.

Vrchní nátěryNa tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Nebezpečí:

H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.