Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč
MegaShopy  »  Ihned k odeslání

Epolex 1200 souprava epoxidové pryskyřice, 100 g

Toto zboží si právě prohlíží 14 zákazníků
Epolex 1200 souprava epoxidové pryskyřice, 100 g

Epolex 1200 souprava epoxidové pryskyřice, 100 g

Kód produktu: BLH.502730
EAN: 8591235074925
129 Kč včetně DPH
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 6 bodů na další nákup.
» Více informací

Popis - Epolex 1200 souprava epoxidové pryskyřice, 100 g

K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11.

EPOXY SOUPRAVA k drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Složení a charakteristika výrobku: Epoxidová pryskyřice

Použití: EPOLEX Epoxy souprava je určena k lepení a opravě výrobku z těchto materiálu: kovu, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, porcelánu apod. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3 % roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou, není však vhodná pro přímý styk spotravinami obsahujícími více než 5 % organických kyselin (octová, mléčná) a potravinami s obsahem etylalkoholu vyšším než 20 %. Před aplikací nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakéhokoliv ředidla nebo rozpouštědla.

Návod k použití:Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem v hmotnostním poměru: 100 hm. dílu Pryskyřice 1200 : 6,5 hm. dílu tvrdidla. Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Dodržujte mísící poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačíte zpracovat do 30 min. při teplotě 15-20°C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikližte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa).

Optimální tloušťka vrstvy:Ca. 0,1 mm

Vytvrzování:Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60 °C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hod.

Ředidlo na mytí nářadí:Aceton, toluen

Nebezpečí:

EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226Hořlavá kapalina a páry.
H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H332Zdraví škodlivý při vdechování.
H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P235Uchovávejte v chladu.
P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P341Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.