Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč

Elchemco Čisticí kapalina na mosaz, 500 ml

Toto zboží si právě prohlíží 13 zákazníků
Elchemco Čisticí kapalina na mosaz, 500 ml

Elchemco Čisticí kapalina na mosaz, 500 ml

Kód produktu: BLH.711040
EAN: 8594037830362
109 Kč
100 Kč včetně DPH
-8%
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 5 bodů na další nákup.
» Více informací

Popis - Elchemco Čisticí kapalina na mosaz, 500 ml

ČISTIČ BAREVNÝCH KOVŮ snadná aplikace, bez brusných účinků, obsahuje složky proti ztrátě lesku, nechává povrchy dlouhodobě zářivé.

ČISTIČ BAREVNÝCH KOVŮ snadná aplikace, bez brusných účinků, obsahuje složky proti ztrátě lesku, nechává povrchy dlouhodobě zářivé.

Nebezpečí:

H290Může být korozivní pro kovy.
H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.