Doprava ZDARMA od 1000 Kč
Doprava ZDARMA od 1000 Kč
MegaShopy  »  Ihned k odeslání

Chlor Šok dezinfekze do bazénu, 1 kg

Toto zboží si právě prohlíží 8 zákazníků
Chlor Šok dezinfekze do bazénu, 1 kg

Chlor Šok dezinfekze do bazénu, 1 kg

Laguna
Značka: Laguna
Kód produktu: BLH.676230
EAN: 8595039302369
279 Kč
229 Kč včetně DPH
-18%
Věrnostní systém
Nákupem produktu obdržíte CASHBACK 11 bodů na další nákup.
» Více informací

Parametry - Chlor Šok dezinfekze do bazénu, 1 kg

Značka Laguna

Popis - Chlor Šok dezinfekze do bazénu, 1 kg

Slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.

Laguna Chlor Šok slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.

Návod k použití:Po napuštění vody nejprve upravte hodnotu pH vody na 6,8 – 7,6. Následně nalejte počáteční dávku přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do skimmeru nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování doporučujeme provádět večer. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l. Při zvýšené teplotě lze krátkodobě zvýšit obsah aktivního chloru až na 1 mg/l. Hodnotu pH a obsah chloru kontrolujte cca 1 – 2 x týdně.

Dávkování:

  • 10 g/m³ při napuštění bazénu
  • 5 g /m³ za 4 - 6 dní při běžném provozu
  • 8 - 12 g/m³ při zvýšeném provozu a vyšší teplotě

Upozornění:„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!"

Varování:

EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P353PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Pokud není uvedeno v popisku jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Platební metody
Partneři
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.